Norenut Schakclub

Norenut Schacklub (etablert 12.2.2019) er en søsterorganisasjon til Norenut JFL. Schakcluben er opprettet basert på en økende sjakkinteresse i høyfjellet. Medlemmer av Norenut JFL, vil også kunne få rabatt på medlemskap i Norenut Schakclub. Schakclubben   byr på en rekke fordeler, slik som fritt utlån av Schakclubbens ydmyke bibliotek, som etter planen skal åpne palmesøndag 2019. Mer informasjon samt klubbens logo kommer fortløpende. Det er mulig å finne denne klubben som et lag på http://www.lichess.org under «Norenut Schakclub»

Her er vår logo

Norenut Scahkclub logo.png

Denne logoen er tegnet av August Trønnes og videre konvertert til en digital fil av Andreas Roald.

 

 

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close